Pages

Subscribe:

Labels

Wednesday, September 26, 2012

keyboard သွက်ဂွံတက်လိက်မန် ပ္ဍဲဖုၚ် Android

သွက်ညးမသုၚ်စောဲမံၚ် Android Device တအ် ဟိုတ်နူကဵု font ကေုာံ Keyboard မန် ဟွံမွဲကၠုၚ်မံၚ်လံလတုဲ ပိုဲဒးသုၚ်စောဲကၠုၚ်မံၚ် keyboard Zawgyi ရ၊ အခိၚ်တ္ၚဲဏံမ္ဂး font ကေုာံ keyboard မန်ပိုဲ နာဲအဲမန် ကၠောန်ပ္တိတ်ကဵုတုဲရ။ သွက်ညးမသုၚ်စောဲမံၚ် UniMon ကီု Mon ကီုညံၚ်ဂွံပြေပြံၚ်ဂှ် ညးကၠောန်လဝ်ကဵုသီုၜါဂကူရ။ ကိစ္စစုတ်ဍေံဂှ် ဖုၚ်လ္ၚဵုတံဂှ် စုတ် font ဂှ်တုဲ ဍေံအာမံက်မံၚ်ပ္ဍဲ Setting > Display ဂှ်မ္ဂး ဖုၚ်တအ်ဏံဂှ် သီုဟွံသ္ဒးသ္ပ Root မွဲသာ်စုတ်ကေတ်မာန်ရ။ ဖုၚ်လ္ၚဵုတံဂှ် ဟိုတ်နူ font ဂှ် ဟွံမံက် ပ္ဍဲ Setting > Display ဂှ်တုဲ သွက်ဂွံလှာဲ font ဂွံဂှ် မသ္ဒးသုၚ်စောဲ Font Changer ဂှ်ရ နွံပၟိက်သ္ဒးသ္ပ Root ရ။ [ Font Changer ဂှ် ဂၠာဲကေတ်ပ္ဍဲ Android Market ညိ]

နွံပၟိက်သုၚ်စောဲမ္ဂး-

သွက်ညးသုၚ်စောဲ UniMon တံဂှ် Download ကေတ် ဒၞာဲဏံ ညိ။

သွက်ညးသုၚ်စောဲ Mon တံဂှ် Download ကေတ် ဒၞာဲဏံ ညိ။

ဗီုဂွံစုတ်ဍေံဂှ်-

1./ စုတ် UniMon Font.apk ဟွံသေၚ်မ္ဂး Mon Font.apk ဂှ်တုဲ အာပ္ဍဲကဵု Setting > Display တုဲ ရုဲကေတ် UniMon ဟွံသေၚ်မ္ဂး Mon ညိ။ (ဟွံသေၚ်မ္ဂး) သုၚ်စောဲ Font Changer တုဲ စုတ်ကေတ် UniMon / Mon font ညိ။ [သ္ဒးသ္ပလဝ် root ရ]
2./ စုတ်ကေတ် UniMon KB.apk / Mon KB.apk ဂှ်ညိ။
3./ အာပ္ဍဲကဵု Setting > Language & Keyboard ဂှ်တုဲ ဒၞာဲ HiMon keyboard ဂှ် ကဵုထောံစၟတ်ညိ။တုဲမ္ဂးအာဒၞာဲတက်လိက်မွဲမွဲဒၞာဲတုဲ ဍဵုလအ်လအ်မ္ဂး သွက်ဂွံလှာဲ keyboard ဍေံမံက်ကၠုၚ်တုဲ ရုဲကေတ် HiMon တုဲ တက်ကေတ်လိက်မန်မာန်ရ။

25 comments:

chanmoon66 said...

တင္ဂုဏ္ရအၜ

မ်ိဳး said...

သြက္[Windows 7]ႏြံEnglish-Mon Dictionary ေတွ္ပၽၱန္ကုႝညိဏာ ေကာ

IT Villa said...

ကေတ်ဒၞာဲဏံညိဒေံ.....
http://dl.dropbox.com/u/35712641/EngMonDic.rar

batermoeewin201 said...

သြက္ဂြံသ၌းRoot ဂွ္ဗီုလဪုဂြံသ၌းေရာရဲ

IT Villa said...

နဲဍေံဂၠိုၚ်မံၚ်တုဲ ဂကူဖုၚ်ဟွံတုပ်တှေ်လေဝ် နဲသ္ပ Root ဍေံတၞဟ်မံၚ်ညးသ္ကံရ၊ ဟိုတ်ဂှ်ရတှေ် ဂွံလဴထ္ၜးဂှ်ဝါတ်မံၚ်ညိတုဲ ရံၚ် Model ဖုၚ်ဇကုကဵု Android version ဍေံတုဲ ဂၠာဲကေတ်ပ္ဍဲ google ညိရဲ..............ဆဵုကေတ်မာန်ဏောၚ်ထေၚ်။

batermoeewin201 said...

ယ၀္ခရ samsung မၢးေတွ္ေရာ

IT Villa said...

Samsung ရဲဂှ် ဒှ်ဂကူ Android ဟွံသေၚ်ဟာ? ဟဂှ်ဟွံသေၚ်တှေ် Symbian ဟာ? ဟွံသေၚ်တှေ် Java ဟာ?
ဒှ်ဂကူ Android မွဲဟေၚ်ရ စုတ်ဂွံ

batermoeewin201 said...

စုတ္တုဲဒွ္ မံင္အိုတ္ဆၢး ကာလျပံင္ဒႝာဲ font style ဂွ္ HIMON ဂွ္ေဍံဟြံမံက္ကႜဳင္ ဗီုလဪုဂြံဆက္သၸးေရာရဲ

maraohnonpon said...

uni mon & mon apk ဂွ္ေကတ္ဟြံဂံြပုဟ္ ေကာ။ ဗီုလႝုဂြံေကတ္ေရာ.? သၸဂုဏ္တုဲလဵထၐးကုႝညိဏး။ တုဲပၜန္ ပႜဲကုႝ keybord ဂွ္ အကၡရ္ ကြက္ၐေကုာံ ကြက္ဟ ဟြံမြဲပုဟ္။ update ကုႝညိ

IT Villa said...

apk ဂှ် ကေတ်ပ္ဍဲလ္တူ ဒၞာဲချူလဝ် "ဒၞာဲဏံ" ဂှ်ဍဵုတှေ် ဂွံရ။
အက္ခရ်ကွက်တံဂှ်လေဝ် ဍဵုစမ်ရံၚ်ဒၞာဲအက္ခဝ်ဇၞော်ဍေံနွံဂှ်လအ်လအ်မ္ဂး မံက်တိုန်ဟာဟွံတီ၊ စမ်ရံၚ်ညိ။
ယဝ်ဟွံမွဲတှေ်လေဝ် သ္ဒးမၚ်ကဵု Developer ဍေံ Update ရ သဟာဲ.....

Pooh M said...

Samsung Galaxy S3, ေဖ်ံလိက္မန္ဟာာာာာာာာာာာ ႐ီု႐ုီ

mon chan said...

ပဍဲဖုင္ huawei U8825D (B951) ဂွ္ ဗုီလု္ံဂြံစုတ္ မလိက္မန္ေရာ
သပဂုဏ္တုဲ ေသာင္ကု္ံညိဟြံဂြံဟာ

IT Villa said...

သ္ပထောံ Root တုဲမှ စုတ်ညိ။

mon chan said...

သၸေထာံ Root ဂွ္ေလ၀္တုဲမံင္ရ ဆဂး မအကၡရ္ တေမင္ႏူ အကၡရ္
ဗမာတအ္ဂွ္ ဟြံပုဟ္ရဲ သၸဂုဏ္တုဲ ေသာင္ကု္ံညိပႅန္န၀္

kaw said...

တင္ဂုဏ္ကုိ၀္ itvilla ဗဲြမေလာန္ရ။ ဆက္တဲု မိက္ဂံြခ်ဴဗလံက္ေလပ္မဒွ္ရ၊
ဟိုတ္ဂွ္ရ သၸဂုဏ္တဲု ပတိုန္ထ႟းကုိ၀္ညိဂွ္ အာတ္မိတ္ဏာရအၜ၊ တင္ဂုဏ္ဗဲြမေလာန္ရအၜ၊

monboy good said...

himonကႝု monဂ္ွဟြံေပင္ပုဟ္လိက္မန္ဂ္ွ

IT Villa said...

ပေၚ်မံၚ်ရဏောၚ်ထေၚ်၊ ပ္ဍဲလ္တူမွဲမွဲမ ဍဵုလံလံမ္ဂး အက္ခရ်တၞဟ်တံဆက်မံက်ကၠုၚ်ရောၚ်။ ဂစာန်စမ်ရံၚ်မွဲဝါပၠန်ညိ။

goon si said...

ဂႜာဲေထာံေလဝ္အိုတ္ စုတ္ေထာံေလဝ္အိုတ္ရ မုအကၡရ္ဟြံမံက္ဏီ...စက္အဲဂွ္ ဒွ္ဂကူ HUAWEI c8813d Android version ရ တုဲကႜာဂွ္ တက္လိက္မန္ဂြံမံင္ရ အဲကႜာင္လဝ္စက္တုဲ ကေလင္စုတ္မံင္ဟြံဂြံ Himon ကီု Font Changer ကီု စုတ္လဝ္တုုဲရ ေဍံေလဝ္ ဟြံေကႜာန္ ကေမႜာန္ပုဟ္...ဂြံ႓ိုတ္ေဏာင္ရ။ သၸဂုဏ္တုဲ ဗီုဂြံသၸ root ကီု Font Changer ဒႝာဲလဪုဂြံစြံကီု သြဟ္ကဪုေသာင္င္မြဲဝါ

ေခတၱ လီှဗ္ွသှာ said...

ေကာအဲေလဝ္ေကတ္မံင္ဖိုလ္ရေကာ
ဆဂး ပံက္ေလဝ္ဟြံဂြံ ေကာ

Nyarna Mon said...

cannot download your link, HimonUniMon KB, Error (429). can u send me another link?

win naing Mymon said...

ယြံအၥာ ဖုင္font style ဟဿဲတအ္ဂွ္ဗုီလုႝဂြံစုတ္မလိက္မန္ေရာ
လဵထၞးကုႝညိတင္ဂုဏ္ရအဵ

konda janumon said...

samsung J7 prime version 6.0.1 နနဲသာ္လုဪဂြံစုတ္မလိက္မန္ဂြံေရာ သၸဂုဏ္ ဟုီလၜကုဪညိအၜ။

ssa dar said...

dat80506@gmail.com

win naing Mymon said...

monfont version 6.0.1 please thankyou

ရဲမင္း ေအာင္း said...

Like ဟွံဂွံရပုဟ် unimon

Post a Comment