Labels

Music


ဂကောံ (ခေတ်ဏံခေတ်ပိုဲ-၁)  ဂကောံ (ခေတ်ဏံခေတ်ပိုဲ-၂) 
ဂကောံ (တ္ၚဲဟံသာဝတဳလီု)  ဂကောံ (ဗ္စိုပ်မိဟံသာ)  
ဂကောံ (ကဵုဒှ်မွဲ)  ဂကောံ (SASB)  
ဟံၚ်ဆာန် (ဂုဏ်မိမၜါ)  ဟံၚ်ဆာန် (ဂၠးကဝ်ပိုဲ)  
ဟံၚ်ဆာန် (ဆာန်မန်ဆာန်နာဲ)  ဟံၚ်ဆာန် (ဂလာန်ဗကန်ၜိုပ်ထဝ်) 
ဟံၚ်ဆာန် (သွက်ဝၚ်နာဲ)  သပ္ပဲါ (ဂၠံသြိုဟ်ဗၠေတ်မှာ)  
သပ္ပဲါ (သၟာဂဳတလ္တူဂၠံၚ်)  သပ္ပဲါ (ယဝ်ဂွံပိုၚ်)  
ပါမောက္ခဆာန် (စေတနာယာဲအပါ)  ပါမောက္ခဆာန် (လောကခေတ်ဩန်)  
ပါမောက္ခဆာန် (သံသယ)  ပါမောက္ခဆာန် (စေဲစေဲ)  
ပါမောက္ခဆာန် (သှေ်မံၚ်ဖိုဟ်)   ပါမောက္ခဆာန်၊ ဂမ္ဘဳဆာန် (နွံမံၚ်ဏီ) 
ရာမာဉ် (ဘဝဏံ)   ရာမာဉ် (မဟူရာမည်)  
ရာမာဉ် (ပရၚ်တဲလောက)   ရာမာဉ် (ရမျာၚ်-2011)  
စၟဳဆာန် (မေတ္တာအဲသွက်ဗှေ်မွဲ)   စၟဳဆာန် (ပေဲါပၞာန်လ္ၚီအံၚ်ဇၞးလ္ၚီ)  
စၟဳဆာန် (ဂြိုဟ်မွဲရနွံ)   စၟဳဆာန် (ရာဇာဝၚ်)  
စၟဳဆာန် (ပရိုၚ်ခိုဟ်သွက်မိ)   စၟဳဆာန်၊ မဉ္ဇူ၊ သူခ (ခိုဟ်ဍာံမွဲပါၚ်) 
စၟဳဆာန်၊ နဒဳ (ဆာန်တၟေၚ်တၟေၚ်)  အသိၚ် (ဂၠံသြိုဟ်အလီ)  
အသိၚ် (ဆုၚံက်ပံက်ဍုန်)   အသိၚ် (ဟွံဂံၚ်)  
အဗ္ဘဏ် (ပရိုၚ်)   အဗ္ဘဏ် (ပ္တောံ)  
သက္က (ဟွံကေတ်တှေ်လဴ)   သက္က (ဒွက်)  
အဂ္ဂ (စောဲ)   အဂ္ဂ (တ္ၚဲတၟိ)  
အဂ္ဂ (ပ္ကောံပ္ကေဝ်)   ဗညာထဝ် (ရုပ်ပၠုဲ)  
အနာဂတ် (သၚ်္ခါရ)   နန်ရာဇာ (၃ကဵု၄)  
ဟေဇ္ဇဝန် (သၞိၚ်သြိုဟ်ဗှေ်)   လွဳ (ဇဵုတပ်)  
သူရ (တုတ်ဝ)   ဝဏ်ဝဏ် (၂၄-နာဍဳ)  
လျးခေတ် (ဗှေ်ဝိုတ်အာ)   Eco-တာရာ (ကောန်ရုပ်)  
အနဂ္ဃ (လ္ပဒုၚ်လီု)   ကခ (သၟာဘဝ)  
ကြက် (ဒဳဂရဳ)   ရာသဳ (စိုတ်ရ)  
ရာဇ (လောကဂွံကျေဝ်)   ကြဝိတ်ထဝ် (ၜိုတ်ဍေံဒှ်)  
ကြဝိတ်ထဝ်+ပဉ္စဝဳ (တ္ၚဲဏံတ္ၚဲပိုယ်မန်)   ဝိဇ္ဇာ+ရူပါ (ဆာန်သွဝ်ဍန်)  
သူရ၊ နဒဳ (ကောဗၠာဲကဵုကျေဝ်လာဲ)  ရာဇဉ်၊ စန္ဒာဝဳ (ပၞေတ်)  
ပိယ၊ ဒေဝဳ (တောဲလောဲ)   ပါဝါ (ဒဒှ်ဍာံ)  
ထဝ်နာၚ် (ဒွက်သွက်မိကျေဝ်လောန်)  ဝဳဝဳအံၚ် (ဂၠာဲ)  
မဉ္ဇူ၊ ဒျူမာဉ် (ဍုဟ်ကဵုဆာန်)   ပိုန်နန် (ယၟုကဝးဟွံတီ)  
သောၚ်ဝဏ် (ဘဝဂကူ)   သရာဲကဝးဂဳတ (ဒဿန)  
The Sea (ပထမ)   သိလ္လာနဲ (လၞီမိစဴဗု)  
ပဉ္စဝဳ (ဆာန်တှေ်ဆာန်ဏောၚ်)  မြဆာန်နန် (တဟၚ်ဒြဲာ)  
သူရိယမာဉ် (မှၚ်ဍာဲ)   လ္ဂူမာဉ် (ထုဲ)  
အကး (စူ-စူ-စူ)   ဂဳတ (ကၠၚ်)  
ဗျူဟာ (ဗှေ်ဏးဗှေ်)   PowerMusic (2012) 
ရူဗဳ (ဝေၚ်ဍာံ) သိုက်ထဝ် (မတ်ညးညးကျေဝ်)
သာၚ်ဝဏ် (လ္ပတံၚ်အခိၚ်) အာဇာနဲ (ဂၠံသြိုဟ်တၟိ)
မာဃ (စှေ်ဗီု) ပိယ (ဂံၚ်ဗက်ဟာ)

You can complain about your Album is listed on this page by kindly leave a comment at the bottom of this page. I'm happy to add or remove your Album from this page due to copyright claim.

9 comments:

spy said...

can i download this sonds?I wanted these sounds.How to download?

sornrot chan said...

Ugent!
I am very happy to listen all new songs
from this website.
But I can't download.
Are These songs allowed to download?
I really want to listen outside of internet.
How can I do.

IT Villa said...

Try using download manager! dude,

kawoinao said...

Your reply is so late.....

Chan Mon said...

Hey, dude
How to arrange these music in the same page ?
All of them look cool
How did you do that ?
Any code ?

IT Villa said...

Sure, just HTML code. Learn it on "w3schools.com"!
Create tables and do it, mate.

zawraman said...

တင္ဂုဏ္ရအဵ

CHAN TA MINN said...

How can I listen for ios & android all song ?
Can u update for ios all song listen

Sorn Rot Chan said...

Hi dear, can we listen these songs with mobile phone?

Post a Comment